A projektről

A projekt neve: Esély Derecskén

A projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00057

Elnyert támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. szeptember 28.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

A projekt célcsoportja: a településen élő, onnan elszármazott és a településen letelepedni szándékozó 18 és 35 év közötti fiatalok.

A program szakmai vezetője: Pásztor Katalin

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

I. LAKÓINGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA

A tevékenység keretében 10 önkormányzati tulajdonban lévő lakás kerül felújításra. A programba való bevonás pályáztatási rendszer szerint történik, előzetesen kialakított értékelési szempontrendszer alapján. Figyelembe véve a lakások méreteit, a kialakított lakások maximális befogadó képessége 20 főre tehető.

II. ÉLETPÁLYA-TERVEZÉST SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A tevékenység keretében álláskereső klub működik Sáfrány Károly vezetésével. A programnak a Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár biztosít helyet, napi három órában délelőtt 9-12 óra között. A program keretében havi szinten szakemberek tartanak előadást többek között karriertervezésről, álláskeresési technikákról, önéletrajz és motivációs levél készítéséről. Álláskeresési tréningen, csoportos és egyéni álláskeresési tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők.

III. HELYI LEHETŐSÉGEKET, ÉRTÉKEKET, ADOTTSÁGOKAT FELTÁRÓ, ERRE ÉPÜLŐ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET GENERÁLÓ TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A program keretében vállalkozói nyílt napok, kerekasztal beszélgetések, vállalkozói fórum és vállalkozói café kerülnek megszervezésre.

IV. HELYI GAZDASÁGBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁST LEHETŐVÉ TEVŐ ISMERETÁTADÁS / HELYI ÖSZTÖNZŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS NYÚJTÁSA ADOTT CÉLCSOPORT SZÁMÁRA

Ösztöndíjak, ösztönző lehetőségek a program negyedik tevékenységi körén belül lesznek elérhetőek, melyekre évente egyszer lehet pályázni, nyílt pályázat keretében.

  • hazaköltözők támogatása
  • Derecskén munkát vállalók támogatás
  • induló vállalkozások támogatása
  • gyermekvállalás támogatása
  • Derecskén lakó és dolgozók támogatása
  • hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása

V. SZEMÉLYRE SZABOTT FELKÉSZÍTÉS HAZAI ÉS UNIÓS PÁLYÁZATI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A program keretén belül a bevont fiatalok számára negyedévente, összesen 12 alkalommal lesz tartva hazai és európai uniós programokra történő felkészítő foglalkozás. Egyéni felkészítő programban is lehetőségük lesz részt venni, melybe 18 fő bevonását tervezik.

VI. IFJÚSÁGI KLUB

A projekt hatodik elemének szintén a Derecskei Művelődési Ház ad otthont napi három órában délután 13 és 16 óra között, amelynek vezetője Bordán Lajos.

További információ kérhető:

Pásztor Katalin szakmai vezetőnél az 54/410-078 telefonszámon, vagy a https://www.facebook.com/eselyderecsken/ facebook oldalon.