Esély Derecskén Ösztöndíj felhívás

TISZTELT DERECSKEI FIATALOK!

Derecske Város Önkormányzata ezennel kiírja 2018. évre (2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra) Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat:

„A” típusú pályázatra – „Hazaköltözők támogatása” pályázatot nyújthat be, minden 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki vállalja, hogy 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon keresztül havi 30.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

„B” típusú pályázaton – „Derecskén munkát vállalók támogatása” – a pályázó havi 15.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki vállalja, hogy a településen munkaviszonyt létesít és 1 hónapon belül a településre költözik. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie.  A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

„C ” típusú pályázaton – „Induló vállalkozások támogatása” – a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy Derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve vállalja, hogy a településen 2018 évben indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

„D” típusú pályázatra – „Gyermekvállalás támogatása – azon 18-35 év közötti, derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal pályázhat, akinek 2018. évben született gyermeke. A pályázó egyszeri 5.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet. Párok esetében a támogatást csak az egyik fél igényelheti. A gyermeknek derecskei lakóhellyel kell rendelkeznie. A támogatás gyermekenként egyszeri alkalommal adható a pályázati kiírás évében.

„E” típusú pályázaton„Derecskén lakó és dolgozó támogatása” – a pályázó havi 50.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, a településen új munkaviszonyt létesít és legalább három hónapja új munkahelyén dolgozik. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

„F” típusú pályázaton„Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása” – a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal és igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy Derecskén helyezkedik el a mellékelt szabályzat 7. számú mellékletben szereplő hiányszakmák, vagy gazdasági ágazatok valamelyikében.

A PÁLYÁZATOKHOZ MELLÉKELNI KELL:

„A” típusú pályázat – „Hazaköltözők támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet – Derecske városába költözésről és Hajdú-Bihar megyében történő munkavállalásról)
 • Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 60 napig nyújtható be),
  • derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példány)
  • munkáltató igazolása, hogy a pályázó a megyében vállalt munkát
  • közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 4 alkalomról)

„B” típusú pályázat„Derecskén munkát vállalók támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet – Derecske városába költözésről és Derecske városában történő munkavállalásról)
 • Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 60 napig nyújtható be),
 • derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példány)
  • munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát
 • közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 alkalomról)

„C ” típusú pályázat – „Induló vállalkozások támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás a vállalkozói tevékenységről
 • Nyilatkozat arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja – (4. sz. melléklet – Nyilatkozat)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 alkalomról)

 „D” típusú pályázat – „Gyermekvállalás támogatása

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Gyermek édesanyjának és édesapjának személyazonosító igazolványa és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • Gyermek részére kiállított lakcímkártya (pályázó által aláírt másolati példány)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 1 alkalomról)

„E” típusú pályázat„Derecskén lakó és dolgozó támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát és legalább 3 hónapja itt dolgozik
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról)

 – „F” típusú pályázaton „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát és a Szabályzat 7. számú melléklete szerinti hiányszakmában vagy gazdasági ágazatban helyezkedett el
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 alkalomról)

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül – „A”és „B” típusú pályázatok esetében – a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

A beérkezett ösztöndíjpályázatokat Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el.

 „A” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18 és 35 év közötti magyar állampolgár,
 • aki vállalja, hogy 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát,
 • vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,
 • a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
 • vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 4 alkalommal
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés után csatolandó dokumentumok):
 • aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 60 napon belül becsatolja a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3 hónapja Hajdú-Bihar megyében dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet, legalább 4 alkalomról.

A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.

 „B” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18 és 35 év közötti fiatal,
 • aki vállalja, hogy a településen munkaviszonyt létesít és 1 hónapon belül a településre költözik,
 • vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,
 • a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
 • vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 3 alkalommal,
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés után csatolandó dokumentumok),
 • aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 60 napon belül becsatolja a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3 hónapja Derecskén dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet, legalább 3 alkalomról.

A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.

 „C” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18 és 35 év közötti fiatal,
 • derecskei lakóhellyel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja, továbbá nyilatkozik arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja
 • a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
 • közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

„D” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18-35 év közötti,
 • derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal,
 • akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban született gyermeke,
 • a pályázó gyermeke derecskei lakóhellyel rendelkezik,
 • közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 1 alkalommal
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

 „E” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki
 • derecskei lakóhellyel rendelkezik,
 • a településen új munkaviszonyt létesített és legalább három hónapja az új munkahelyén dolgozik,
 • a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
 • közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 5 alkalommal,
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

 „F” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

 • 18 és 35 év közötti fiatal,
 • derecskei lakóhellyel rendelkezik,
 • Derecskén helyezkedett el a 7. számú mellékletben szereplő hiányszakmák, vagy gazdasági ágazatok valamelyikében,
 • munkáltatója igazolta, hogy a pályázó a településen vállalt munkát,
 • a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
 • közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal,
 • vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
 • a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

Az ösztöndíjak 2018. január 1. napjától visszamenőlegesen megállapíthatók.

A pályázati kiírások, valamint Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat megtekinthető: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület (földszint) előterében, valamint a www.derecske.hu honlapon.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

 • A pályázatok benyújtására – a megadott időszakon belül – folyamatosan van lehetőség, azonban az ösztöndíjak elbírálására a Szabályzat 4.3 pontjában meghatározott időpontokban kerül sor.
 • Az ösztöndíj pályázatokat aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani:

„A”, „B”, „D”, „E” pályázatok esetében

 • 2018. I. félévére vonatkozóan: 2018. július 10. napjáig
 • 2018. II. félévére vonatkozóan: 2019. január 15. napjáig

„C” és „F” típusú pályázatok esetében

 • 2018. január 15. napjáig

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Jogi és Igazgatási Osztály „A” épület 1. ajtó (emelet) Pásztor Katalin szakmai vezetőhöz.

Sikeres pályázást kíván: Derecske Város Önkormányzata.

Derecske, 2018. április 11.

Bakó István  polgármester

Kapcsolódó letöltések

Szabályzat

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet