Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) nyilvános pályázat útjánhasználatba adja a 4130 Derecske, Rákóczi út 76/1. szám alatt található 2032 hrsz.-ú önkormányzati lakást.

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

A lakás 1 szobás 39,99 nm-es összekomfortos komfortfokozatú.
A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

A lakás műszaki állapota, jellemzői: lakóelőtér, szoba, konyha, kamra, fürdőszoba.
A lakás megtekinthető: 2020. június 22. 14.00 óra
A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „C” épület, 2. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „C” épület, 2. irodahelyiség) 2020. július hó 15. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:
– a pályázó nevét és lakóhelyét,
– a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
– a megpályázott ingatlan címét.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2020. július hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:
– Pályázati adatlap (2. számú melléklet),
– Nyilatkozatok (3. számú melléklet),
– Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),
– A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).
– A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről – Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) – amennyiben releváns.
– A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.
– Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.
– A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.
Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.
– A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.
– Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)
– Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)
– Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,
– Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)
– A pályázat nyertessége esetén a pályázó köteles igazolni – a beköltözéstől számított három hónapon belül – a közérdekű önkéntes tevékenység elvégzését (igazolás, jelenléti ív), legalább 5 alkalomról.

 

Letölthető dokumentumok: