Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Derecske Város Önkormányzata
(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján használatba adja a 4130 Derecske, Szováti út 4/2. szám alatt található 1513 hrsz.-ú önkormányzati lakást.

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

A lakás 2 szobás 51,77 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.
A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

A lakás műszaki állapota, jellemzői: 2 szoba, konyha-étkező, fürdőszoba, előtér.
A lakás megtekinthető: 2021. július 12. 15.00 óra
A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület előterében) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „C” épület 4. számú irodahelyiség) 2021. augusztus hó 2. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

 • a pályázó nevét és lakóhelyét,
 • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
 • a megpályázott ingatlan címét.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2021. augusztus hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • Pályázati adatlap (2. számú melléklet),
 • Nyilatkozatok (3. számú melléklet),
 • Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről – Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) – amennyiben releváns.
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.
 • Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.
 • A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.
  Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.
 • A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.
 • A veszélyhelyzetben meghirdetett pályázati eljárások során nem kell a pályázóknak önkéntes tevékenységet végezniük.
  A nyertes pályázóknak a Szabályzatban meghatározott közérdekű önkéntes tevekénységet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított két hónapon belül kell teljesíteniük.
  A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy a pályázatuk benyújtása előtt teljesítsék a közérdekű önkéntes tevékenységet, ez esetben viszont mellékelni szükséges az azt igazoló dokumentumokat is a pályázattal együtt.
 • Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)
 • Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)
 • Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,
 • Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)