Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Derecske Város Önkormányzata
(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Város Önkormányzata
nyilvános pályázat útján

használatba adja a 4130 Derecske, Köztársaság út 125. szám alatt található 2915 hrsz.-ú 2. számú önkormányzati lakást

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

A lakás 1 szobás 48,9 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.
A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

A lakás műszaki állapota, jellemzői: szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, terasz.
A lakás megtekinthető: 2021. augusztus 2. 15.00 óra

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület előterében) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület előtérben található ládába történő bedobással) 2021. augusztus hó 23. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

 • a pályázó nevét és lakóhelyét,
 • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
 • a megpályázott ingatlan címét.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2021. augusztus hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat” megtekinthető a www.derecske.hu honlapon.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • Pályázati adatlap (2. számú melléklet),
 • Nyilatkozatok (3. számú melléklet),
 • Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről – Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) – amennyiben releváns.
 • A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.
 • Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.
 • A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.
 • Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.
 • A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.
 • A veszélyhelyzetben meghirdetett pályázati eljárások során nem kell a pályázóknak önkéntes tevékenységet végezniük.
 • A nyertes pályázóknak a Szabályzatban meghatározott közérdekű önkéntes tevekénységet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított két hónapon belül kell teljesíteniük.
 • A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy a pályázatuk benyújtása előtt teljesítsék a közérdekű önkéntes tevékenységet, ez esetben viszont mellékelni szükséges az azt igazoló dokumentumokat is a pályázattal együtt.
 • Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)
 • Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)
 • Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,
 • Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)