Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) nyilvános pályázat útján használatba adja a 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. szám alatt található 816/A/15 hrsz.-ú önkormányzati lakást.

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

A lakás 1 szobás 39,95 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

A lakás műszaki állapota, jellemzői: a lakás előtér, étkező, konyha, kamra, közlekedő, fürdőszoba, WC, szoba, erkély helyiségekből áll, 39,95 m2 hasznos alapterületű.

A lakás megtekinthető: 2019. március 22. 11.00 óra

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet, 1. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., 4. irodahelyiség) 2019. április hó 8. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2019. április hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:

– Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

– Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

– Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

– A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

– Szándéknyilatkozat Derecske városába költözésről – Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet).

– A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek munkáltatói igazolásai.

A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

– A pályázó közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról).

– Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

– Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

– Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,

Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)

 

Letölthető dokumentumok: